Energetikai követelmények 2022 júliustól, energetikai követelmények bővítés esetén

Energetikai követelmények 2022

Energetikai követelmények 2022

A határidő többszöri módosítása után az energetikai követelmények 2022 július 1-től változnak. Az új épületeknek és a jelentős bővítéseknek, jelentős felújításoknak a BB energetikai besorolás követelményeinek kell ettől az időponttól megfelelni.

Az új épület energetikai követelmények 2022 június 30-ig a CC energetikai osztályban meghatározottak! Ebben az esetben az egyesített energetikai mutató lakóépületek esetén legfeljebb 130 kWh/m2év, megújuló energia felhasználása nem kötelező!

Mikor kell a BB besorolás követelményeknek megfelelni 2022 júliusától?

 • Új épület használatba vételi engedély feltételeihez tartozik

 • Ahol a bővítéssel az épület alapterülete több mint 100 %-al megnő

 • Amikor a határoló szerkezetet több, mint 25 %-át érinti az energetikai korszerűsítés

A BB energetikai besorolás csak akkor lehetséges, ha az ingatlan energiafelhasználása legalább 25%-a megújuló energiaforrásból származik, és az egyesített energetikai mutató lakóépületek esetén legfeljebb 100 kWh/m2év. A megújuló energia felhasználás kiváltható az energetikai mutató maximum 75 %-os értékével is!

Az új építésű házak energetikai követelményei, és az energetikai követelmények jelentős bővítés esetén egyaránt a BB besorolást elérését jelentik. Ehhez vagy a 25 % megújuló energiát kell felhasználni, vagy az összesített energetikai jellemző százalékos értéke maximum 75 lehet.

Az új épület energetikai követelmények 2022 június 30-ig a CC energetikai osztályban meghatározottak! Ebben az esetben az egyesített energetikai mutató lakóépületek esetén legfeljebb 130 kWh/m2év, megújuló energia felhasználása nem kötelező!

Mikor kell a BB besorolás követelményeknek megfelelni 2022 júliusától?

 • Új épület használatba vételi engedély feltételeihez tartozik

 • Ahol a bővítéssel az épület alapterülete több mint 100 %-al megnő

 • Amikor a határoló szerkezetet több, mint 25 %-át érinti az energetikai korszerűsítés

A BB energetikai besorolás csak akkor lehetséges, ha az ingatlan energiafelhasználása legalább 25%-a megújuló energiaforrásból származik, és az egyesített energetikai mutató lakóépületek esetén legfeljebb 100 kWh/m2év. A megújuló energia felhasználás kiváltható az energetikai mutató maximum 75 %-os értékével is!

Az új építésű házak energetikai követelményei, és az energetikai követelmények jelentős bővítés esetén egyaránt a BB besorolást elérését jelentik. Ehhez vagy a 25 % megújuló energiát kell felhasználni, vagy az összesített energetikai jellemző százalékos értéke maximum 75 lehet.

Mikor nem szükséges a BB energetikai besorolás követelményeknek megfelelni 2022 június 30-tól sem?

 • Ahol a bővítéssel az épület hasznos alapterülete kevesebb mint kétszer akkora lesz, mint korábban volt

 • A földszintes épület pincefödém vagy padlásfödém utólagos hőszigetelése. Ha más korszerűsítés nem történik az épületen

 • Amennyiben a határoló szerkezetek kevesebb, mint 25%-át érintő az energetikai korszerűsítés

A fenti három esetben a költségoptimalizált követelmények csak a bővítéssel, felújítással érintett szerkezeteket érintik. Nem szükséges az fogyasztás egy részét megújuló energiaforrásból fedezni. A felújítással érintett szerkezeteknek meg kell felelniük az eddigi energetikai előírásoknak, ami már 2018 óta érvényben van. Az épületenergiai követelmények hőszigetelési vastagságait energetikai számítással lehet meghatározni.

TARTALOM

Új épület használatba vételi engedély energetikai előírások 2022

Jelentős felújítások, bővítések használatba vételi engedély energetikai követelményei

A kisebb átalakítások épületenergetikai követelményei 2022

Új épület használatbavételi engedélyekor energetikai követelmények

Új építésű ház energetikai követelmények 2022-től

A 2022. juliustól a használatbavételi engedélyt kérő épületeknek kötelezően teljesíteniük kell a BB közel nulla energiaigényű épületek energetikai követelményeit. A megfelelést az ingatlanra készült energetikai tanúsítványban elért legalább BB minősítés igazolja. Az új épület az előírtnál magasabb energiahatékonyságú is lehet, így BB-nél jobb energiaosztályba is tartozhat, rosszabba azonban nem. Az energetikai tanúsítvány beszerzése az építtető feladata, a használatbavétel kérelmezése előtt. A BB minősítéshez legalább 25 % megújuló energiát kell felhasználni.
Minden új építésű épületnek el kell érnie legalább a BB energetikai besorolást. Ettől jobb besorolás is elérhető, az AA++, AA+, AA kategóriák is megfelelnek a rendeletnek.
Az új épületek energiafogyasztása legfeljebb 100 KWh/m²a lehet. Új épületeket csak úgy lehet tervezni és megvalósítani, hogy a fenti követelmény teljesüljön.

Az épületszerkezetek hőszigetelés követelmény értékei nem változnak

Az építésügyi szabályok meghatározzák, hogy minimálisan milyen hőszigetelő képességgel kell rendelkeznie az újonnan épülő épület szerkezeteinek. A rendelet hőátbocsájtási tényezőket határoz meg szerkezet típusonként. Az építésügyi szabályok nem csak az egyes épületszerkezetekre, hanem az új épület egészére vonatkozóan is megfogalmaznak energiahatékonysági elvárásokat, a fajlagos hőveszteség-tényező követelményértékének formájában. Általában ha a szerkezetek megfelelnek az energetikai követelményeknek, akkor a fajlagos hőveszteség-tényező is megfelel. Ez eddig is így volt, nem változott.

Épületszerkezetek előírt hőátbocsátási tényezői nem változnak

  Épület határoló szerkezet Hőátbocsátási tényező U (W/m2K)
1 Homlokzati fal 0,24
2 Lapostető 0,17
3 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17
4 Padlás és búvótér alatti födém 0,17
5 Árkád és áthajtó feletti födém 0,17
6 Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26
7 Üvegezés 1
8 Különleges üvegezés 1,2
9 Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5 m2) 1,15
10 Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4
11 Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,4
12 Üvegtető 1,45
13 Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,7
14 Tetősík ablak 1,25
15 Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) 2
16 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,45
17 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8
18 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0.26
19 Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5
20 Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 méter mélységig (a terepszint alatti rész csak az új épületeknél) 0,3
21 Talajon fekvő padló (új épületeknél) 0,3
22 Hagyományos energigyűjtő falak (pl.: tömegfal, Trombe fal) 1

Energiafogyasztás 25% -a megújuló energia kötelezően, ez változik

A közel nulla energiaigény követelménye figyelembe veszi az épületben felhasznált energiahordozókat, például azt, hogy gázzal, tűzifával vagy elektromos energiával fűtünk.

A közel nulla energiaigény követelményének eléréséhez az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni, vagy az összesített energetikai jellemző százalékos értéke maximum 75%

Ha megújuló energiaforrásból származó energia nincs felhasználva az ingatlanban, vagy ha az összesített energetikai jellemző százalékos értéke nem maximum 75%, a követelményszint nem teljesül, a BB minősítés nem adható ki az energetikai tanúsítás során.

Ha AA vagy annál jobb minősítést szeretne elérni, a fűtési (és hűtési) rendszert helyiségenkénti elektronikus szabályzóval kell ellátni. Ez a gyakorlatban egy fali érzékelőt jelent. Az AA osztályú épületekben a fűtési és hűtési rendszereknek minden helyiséghez saját szabályozó kör van rendelve elektronikus fali érzékelőkkel és vezérlőkkel. A hőtermelő berendezések időjárásfüggő szabályzását is meg kell oldani. Az energetika tanúsítványt részletes módszerrel kell elkészíteni, ami jelentős többlet munkával jár, és ez az árban is tükrözódik.

Mi számít megújuló energia forrásnak?

Az alábbi megújuló energiahordozók vehetők figyelembe:

 • tűzifa,
 • biomassza,
 • biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia,
 • a biogázok energiája,
 • fapellet,
 • agripellet;
 • nap-, szél-, vízenergia,
 • geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia.

Jellemző megoldások családi házaknál:

 • napelem,
 • napkollektor,
 • hőszivattyú,
 • fatüzelésű kazán vagy cserépkályha, kályha,
 • inverteres klíma fűtés, stb.
Energetikai követelmények 2022 m

Jelentős felújítások, bővítések használatba vételi engedély energetikai követelmények 2022

Mi a „jelentős felújítás” energetikai szempontból?

 • Amennyiben a határoló szerkezetek több mint 25%-át érinti a felújítás.
 • A 25 %-ba nem számít bele a földszintes épület pincefödémének vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése. Ha más korszerűsítés nem történik az épületen, akkor ez nem minősül jelentős felújításnak akkor sem, ha eléri a 25 százalékot.

Mi a „jelentős bővítés” energetikai szempontból?

Az olyan bővítés, amely során az épület hasznos alapterülete több mint kétszer akkora lesz, mint korábban volt.  Például ha egy 100 m²-es lakóházat bővítünk 210 m²-re. Ez már jelentős bővítés, ezért az egész épülettel szemben is vannak elvárások.

Mennyiben változik a jelentős bővítés energetikai követelménye?

Ekkor az épület hőveszteségének és energiaigényének egy határérték alatt kell maradnia. Azaz az épület új szerkezeteinek jól szigeteltnek kell lenniük és a teljes épületnek meg kell felelnie az új épültre vonatkozó energetikai előrásoknak. (BB energetikai besorolást kell elérni.)

2022. június 30-a után a BB energetikai besorolást kell elérni, addig az időpontig a CC is elegendő.

Milyen műszaki megoldások lehetségesek jelentős bővítés esetében a CC illetve a BB besorolás eléréséhez?

Az épület egészének meg kell felelnie az összesített energetikai mutató követelményének. Azoknak a szerkezetnek, amiket nem alakítunk át, nem feltétlenül kell teljesíteni a költségoptimalizált követelményszintben meghatározott U-értékeket (hőátbocsátási tényező). Dönthetünk róla, hogy melyik szerkezeteket érdemes felújítani.

Dönthetünk úgy, hogy, hogy az aljzatot nem hőszigeteljük, mivel ehhez fel kéne verni a betont. Emiatt választhatjuk megoldásként azt is, hogy vastagabb hőszigetelés kerül a lábazatra és a falakra is. Tehát hiába csak a bővítmény hőátbocsátására van energetikai követelmény, mivel az épület egészének meg kell felelnie az összmutatóknak lehet, hogy hozzá kell nyúlni a meglévő részekhez is, de ez az energetikai tervezéskor derül ki.

Fontos, hogy bővítés során a bővítendő szerkezeteknél is valamennyi épületszerkezet szigetelve legyen. A padlót is szigetelni kell, mert alulról csak így éri el a szerkezet a kívánt U-értéket. Hozzávetőlegesen 25-30 cm szigetelés kell a tetőn/padlástérben is. Ez nem fér el a szarufák között, ezért azok alatt vagy felett kell a szigetelést megoldani.

A szükséges U-értékek teljesítéséhez körülbelül 12–24 cm vastagságú kőzetgyapot vagy EPS hőszigetelés kell a megfelelő hőszigeteltséghez, épületszerkezettől függően. Ha grafitos szerkezetű szigetelő anyagot használunk, akkor lehet kevesebb is, mivel a grafitos hőszigetelések kedvezőbb hatékonyságúak.

Természetesen a nyílászáróknak is a rendeletben foglalt értékeknek kell megfelelni, ami alatt 1,15 K-s ablakokat értünk.

A kisebb átalakítások épületenergetikai követelményei

Mik a kisebb átalakítások?

 • Az olyan bővítés, amely során az épület hasznos alapterülete kevesebb mint kétszer akkora lesz, mint korábban volt.
 • a határoló szerkezetek kevesebb mint 25%-át érintő felújítás
 • A földszintes épület pincefödémének vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése. Ha más korszerűsítés nem történik az épületen, akkor ez nem minősül jelentős felújításnak akkor sem, ha eléri a 25 százalékot.

A szerkezetekre a hőátbocsátási tényező követelmények nem változnak.

Kisebb átalakítások, bővítések, a határoló szerkezetek kevesebb, mint 25%-át érintő a felújítás során a költségoptimalizált követelmények csak a bővítéssel, felújítással érintett szerkezeteket érintik. A szerkezetekre vonatkozó előírásokat itt láthatja.

Ha például egy 100 m²-es házhoz hozzáépítünk egy 15 m²-es szobát, akkor csak a bővítés épületszerkezeteire kell alkalmazni a költségoptimalizált követelményeket. Azaz csak az új szoba falának kell tudnia az U=0,24 W/m²K (hőátbocsátási tényező) értékét, az épület meglévő falainak nem.

Ha az új részbe gépészet is lesz vagy emiatt a gépészetet korszerűsítik, akkor ezeknek gépészeti követelményeket is kell teljesíteni.

Meg kell oldani a helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozást, gázfűtés esetén pl. kondenzációs kazánt beépíteni. ( 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet 1. mell.)